Web Watch: Swirlr – Dating Reality Web Series

 

Swirlr is a new dating reality web series, the show features singles who are opening themselves up to the “world” of interracial dating. The show is hosted by Christelyn Karazin and Jordan Harbinger. The show premiers on Valentine’s day. Will you be watching? 

 

 

Advertisement

4 thoughts on “Web Watch: Swirlr – Dating Reality Web Series

  1. ยาปลุกอารมณ์หญิง Female RX ยาปลุกอารมณ์ตัวใหม่ ทำให้มีความต้องการในเรื่องของเซ็กส์เพิ่มมากในระดับกลางๆ ไปจนถึงระดับสูง Female
    RX เป็นยาปลุกเซ็กส์ที่เหมาะกับผู้หญิงสูงอายุในระดับที่เกิน 45
    ปี เพราะตัวยาจะทำงานในเรื่องของการกระตุ้นอารมณ์แบบเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่สำเร็จในอารมณ์อย่างแท้จริง
    เป็นยาเซ็กที่ออกมาเพื่อป้องกันเรื่องการทำงานของหัวใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติกิจกรรมรักบนเตียงอย่างสุขสมและปลอดภัยครับ
    วิธีใช้ : ใช้ในอัตราส่วนผสม 8 หยด ต่อน้ำ 1 แก้วปกติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s